Storyn om Swiftcourt

Detta är Swiftcourt

Swiftcourt är idén om att alla ska ha tillgång till rättvisa. På vägen fram till tjänsten som gör det möjligt för vem som helst att trygga sitt köp har drivkraften varit viljan att förändra. Möt Jakob Elander och Johan Hedén Hultgren som har drivit Swiftcourt från en idé om ökad tillgång till rättssystemet till en färdig tjänst på marknaden.

– Det är för dyrt och komplicerat, det finns barriärer i både språk och hantering, säger Jakob Elander när han ska förklara det grundläggande problemet: att för få har möjlighet att få sin sak prövad i rätten.

Det var när Jakob Elander jobbade i domstol i Göteborg för ett antal år sedan som han började fundera över vilka tvister som når rätten. Lite efterforskning bekräftade hans tankar: de flesta mindre tvister kommer aldrig till svensk domstol.

– Jag läste mer och insåg att det finns vissa faktorer som gör att få har tillgång till rättsystemet, trots att det är en del av demokratin att kunna pröva sin sak i domstol, säger Jakob. Det handlar om pengar, utbildningsnivå och kontaktnät – vissa har mindre tillgång till rättvisa; access to justice, än andra.

– Det var intressant att se, för så ska det ju inte vara, säger Jakob.

Funderingarna och researchen fortsatte. Först en lång tid senare fick Jakob tanken som så småningom skulle utvecklas till att bli Swiftcourt: möjligheten att sätta ihop teknik med den juridiska lösningen skiljeförfarande, möjligheten att lösa tvister utanför domstol.

Under samma period läste Johan Hedén Hultgren till jurist. Fredrik Andersson, en gemensam vän som senare också kom att bli medgrundare till Swiftcourt, tänkte att Jakob och Johan kunde vara en bra matchning för att ta konceptet vidare.

Efter en första lunch och många diskussioner senare tog ett allt tydligare koncept form.

– Vi började sätta ihop processen och se hur man skulle kunna bygga upp en digital domstol, säger Johan Hedén Hultgren.

Målet var att skapa ett hållbart system som var billigt och snabbt och krävde väldigt lite bakomliggande kunskaper – något som skulle vara tillgängligt för alla.

– Vi ville sänka alla de barriärer vi hade stött på, säger Jakob.

– Sen jobbade vi med detta alla timmar på dygnet, berättar Johan.

Det gav resultat.

Efter månader av research, webbutveckling, tester och hårt arbete släpptes tvistelösningsplattformen på nätet under sommaren 2014. Tjänsten var igång, och nu var det fler än grundarna som såg potentialen i idén. Förhandlingar för att ta in kapital påbörjades och under våren 2015 drog Swiftcourt in sammanlagt 4,5 miljoner kronor i investeringar för att fortsätta driva bolaget framåt.

Och Swiftcourt fortsätter att utvecklas för att ge tillgång till rättvisa för fler.

– Alla som är inblandade i Swiftcourt har en stark drivkraft att förändra en juristbransch som inte fungerar som den ska längre, säger Johan Hedén Hultgren.

Jakob Elander ser också fortsatt stor utvecklingspotential i konceptet.

– I den bästa av världar innebär Swiftcourts tjänst att alla får tillgång till rättssystemet, det kostar inget att få rätt, säger han.

– Om jag får drömma, och Swiftcourt blir en standardlösning, då får vi plötsligt en demokratisk möjlighet och en global rörelse där man tryggt kan köpa och handla av vem man vill.