Köplagen - Det här gäller vid ditt begagnatköp

När du köper något av en privatperson är det Köplagen som är tillämplig – där framgår de rättigheter och skyldigheter du som köpare har gentemot säljaren. Här berättar vi om några av Köplagens delar som kan vara bra att känna till. En viktig sak att komma ihåg som köpare är undersökningsplikten. Den kan du läsa mer om i ett tidigare blogginlägg här - Har du koll på undersökningsplikten?

Anbud och accept

Alla avtal bygger på anbud och accept. En anbudsgivare föreslår något som en annan part går med på – så fort det har gjorts har ett avtal slutits. Det betyder att du som köpare eller säljare är bunden av vad du har sagt ja till. Antingen om det gäller att du ska sälja något för ett visst pris, eller att du har gått med på att köpa något. Om säljaren som har lovat dig en telefon för 3000 kronor – ett erbjudande som du har tackat ja till – och sedan säljer samma telefon till en köpare som har bjudit mer, rör det sig om ett avtalsbrott. Även muntliga avtal gäller, men sådana är förstås svårare att leda i bevisning.

När det gäller större avtal är det vanligt att man skriver något slags kontrakt, men även utan ett sådant är alltså parterna bundna av vad man kommit överens om. Detta kan vara viktigt att tänka på för dig som är köpare – håller en säljare inte vad som lovats kan du påpeka att personen i fråga är bunden av vad ni tidigare sagt. Och det samma gäller för din del – du är skyldig att genomföra ett köp när du har gått med på att köpa en vara.
Risken för varan
När du har köpt en vara och har den i din besittning heter det att du bär risken. Det innebär att eventuella skador och fel som uppstår efter att du tagit över varan är på ditt ansvar – och alltså inget du kan kräva säljaren på. Det finns tydliga definitioner för när risken övergår från säljaren till köparen, och det kan vara viktigt att ha koll på, inte minst om varan skickas till dig.

Befintligt skick

Det är vanligt vid begagnatköp att säljaren uppger att varan säljs i befintligt skick för att friskriva sig från ansvar. Men det är viktigt att komma ihåg att “befintligt skick” inte kan innebära vad som helst. Enligt Köplagen kan en vara som säljs i befintligt skick fortfarande anses felaktig om varan inte är på det sätt som säljaren har beskrivit. Har telefonen en tydlig defekt trots att säljaren har uppgett något annat går det alltså inte att hänvisa till befintligt skick. Samma sak gäller också om varan har ett “väsentligt fel” som köparen borde kunna räkna med att bli upplyst om. Dessutom spelar prisbilden roll. Om varan är i så mycket sämre skick än vad köparen skulle kunna förvänta sig med hänsyn till varans pris går det inte heller att hänvisa till befintligt skick. 


Dina alternativ om köpet går fel

Som köpare har du rätt till olika typer av åtgärder om en säljare inte håller vad som lovats. Det kan gälla vid dröjsmål, alltså om varan inte levereras när ni har bestämt, eller om varan inte är på det sätt som beskrivits. Men här krävs vissa förutsättningar, om fel eller dröjsmål har uppstått på grund av något som säljaren inte kunde kontrollera går det inte att kräva kompensation. Dessutom behöver dröjsmålet eller felet vara av väsentlig betydelse för köparen. Det är också viktigt att klaga i tid.

Om något är fel i varan kan köparen kräva avhjälpande, alltså att säljaren fixar felet i varan, eller omleverans, alltså en annan vara som är som säljaren utlovat. Detta är självklart inte lätt när det gäller begagnade varor. Då kan det istället komma att handla om prisavdrag eller att helt häva köpet. Köparen kan också få skadestånd om man har drabbats ekonomiskt på grund av att man inte fått varan som avtalat.

Även köparen har skyldigheter. Samma saker kan gälla omvänt, om du som köpare till exempel inte betalar i tid. Det kan i värsta fall leda till att du blir skyldig att betala skadestånd. 


Swiftcourts unika köpeavtal följer Köplagens regler och är väl balanserat för att köparen och säljaren ska känna sig så trygga som möjligt när de genomför köpet. Läs mer om Swiftcourts köpeavtal och hur vi gör det tryggt och säkert för dig att handla begagnat på nätet på vår hemsida.