Köpa en bil i “befintligt skick” kan bli en dyr historia

När man köper en begagnad bil anges det ofta i köpeavtalet att bilen säljs i befintligt skick. Både köparen och säljaren tror då många gånger att man inte kan göra gällande några som helst fel man upptäcker i bilen. Att det är risken man tar när man köper begagnat. Det stämmer inte. I ett rättsfall från 2013 gav både tingsrätten och hovrätten köparen rätt när omfattande fel på bilen upptäcktes.

Befintligt skick

Låt oss först klargöra vad som gäller när en vara har sålts i “befintligt skick”. Även om köparens ansvar att grundligt undersöka bilen blir mer omfattande när bilen säljs i “befintligt skick”, kan köparen ändå ha rätt till ersättning eller att häva köpet om:

  1. Varan inte stämmer överens med det som säljaren uttryckligen har sagt.

  2. Säljaren har låtit bli att berätta något om bilen och som hade påverkat köparens vilja att genomföra köpet.

  3. Varan är i mycket sämre skick än vad köparen hade kunnat ana.

Så trots att man som säljare har gjort ett förbehåll om att bilen säljs i “befintligt skick”, så måste säljaren noga uppge alla kända fel och brister på bilen, gärna i ett skriftlift avtal. Annars kan det gå ungefär lika illa som det gjorde för säljaren i den affär vi nu ska berätta om.

Affären som blev en dyr historia

Det var under hösten 2011 som en man, vi kallar honom Peter, var i behov av en bil. Han hade inte riktigt råd att köpa en ny och tänkte därför att det var en bra idé att köpa en begagnad bil. Han kunde då både göra en snabb affär och spara lite pengar. Han sökte efter olika typer av bilar på Blocket och fastnade till slut för en personbil av märket Chrysler. Han tog kontakt med säljaren via annonsen och de kom överens om att de skulle genomföra en affär. De upprättade ett köpekontrakt och genomförde därefter köpet. I köpekontraktet angavs det att bilen var i gått skick och skulle enligt uppgift ha gått 13 000 mil. Dock så såldes bilen “i befintligt skick” och priset för bilen var 104 000 kr.

Både Peter och säljaren var båda nöjda med affären och skakade hand. Men efter en vecka upptäckte Peter att något inte stod rätt till. Han lämnade in bilen på service och fick snabbt sina farhågor besannade.

Det visade sig att det var en hel del som inte stod rätt till. Trippmätaren var manipulerad och bilen hade i själva verkat gått 19 000 mil, 6000 mil mer än vad säljaren påstod. Dessutom hade växellådan skadats i samband med en krock ABS-bromsarna fungerade inte och bilens digitala kodsystem var ur funktion så bilen kunde inte varna ordentligt för alla fel.

Peter fick av reparatören veta att felen var så allvarliga så att han under inga omständigheter fick köra bilen innan alla felen hade åtgärdats. Samtidigt fick han en offert på över 70 000 kr för att reparera felen.

Peter var i chock. Han som trodde att han gjort en så fin affär. Han tog genast kontakt med säljaren för att reklamera felen och för att häva köpet. Säljaren sa dock att bilen hade sålts i ”befintligt skick” och att det är risken man tar när man köper begagnat. Peter blev givetvis rosenrasande. Även om han var medveten om att bilen sålts i “befintligt skick” så hade han aldrig kunnat räkna med att bilen var i så dåligt skick. Han bestämde sig för att rätt ska vara rätt och stämde säljaren och yrkade på att tingsrätten skulle häva köpet.

Domstolens beslut

Tingsrätten, och senare också Hovrätten, kom fram till att Peter hade undersökt bilen noggrant och att det inte fanns någon möjlighet för honom att upptäcka felen vid köpet. Man kom också fram till att felen var av sådan väsentlig betydelse än vad Peter hade kunnat förutsätta och hade han känt till felen vid köpet hade han aldrig köpt bilen för det priset som han nu betalat.

Både tingsrätten och hovrätten gav Peter rätt att häva köpet. Tingsrätten gav honom också rätt till ett skadestånd från säljaren motsvarande de kostnader han haft för att reparera bilen. Säljarens olycka var dessvärre inte över där. Tingsrätten beslutade även att säljaren skulle ersätta Peter för hans rättegångskostnader på 60 000 kr.

Så även om affären orsakade Peter en massa huvudvärk och förlorad tid, fick säljarens plånbok en rejäl smäll. Han fick betala tillbaka Peter köpeskillingen för bilen, ersätta honom för hans reparationskostnader samt betala honom för hans rättegångskostnader. Så för säljaren blev det i det här fallet en riktigt dyr historia.

Vi på Swiftcourt hjälper både dig och säljaren att göra en trygg affär med vårt unika köpeavtal. Om något senare visar sig gå fel med köpet, hjälper vi er lösa det snabbt och enkelt med en juridiskt bindande dom.

Läs mer om hur Swiftcourt tryggar ditt bilköp här

Källa: Dagens juridik