Intervju med tvistelösnings-experten Katarina Jansson

Katarina Jansson, tvistelösningsexpert

– I framtiden kommer det vara helt naturligt att även domstolen finns på nätet. Katarina Jansson är expert inom tvistelösning och har jobbat som jurist i 15 år. I Swiftcourt ser hon en potential att utveckla hela juristbranschen.

– Nu höjde domstolarna ansökningsavgifterna för vanliga tvistemål, vilket gör det ännu svårare att lösa småtvister där man också vill känna att man blir lyssnad på och får sin sak prövad, säger Katarina Jansson om svårigheten för privatpersoner att lösa tvister i domstol.

Där ser hon brister hos domstolarna, men också en möjlig utveckling i en tjänst som med teknikens hjälp kan hjälpa parter på ett rättvist sätt.

Swiftcourts tjänst är möjlig genom så kallat skiljeförfarande, alltså möjligheten att lösa tvister utanför domstol. Genom att skapa en digital domstol, där skiljedomare löser tvister, blir processen betydligt mindre komplicerad, tar kortare tid och kostar väldigt lite.

– Om man ställer en skiljedom mot en vanlig dom idag så har de i större delen av världen kanske ett starkare skydd, man har lättare att verkställa skiljedomar utomlands än med domar från domstolar, säger Katarina Jansson.

Men att prata om kvalitet på en dom utifrån om den avgörs i domstol eller skiljeförfarande kan man inte göra, menar Katarina.

– Det beror ju på hur bra domare man har, oavsett om de sitter i domstol eller skiljenämnd. Det är beroende av att de gör rätt.

Samtidigt finns en viktig distinktion i att en dom i ett skiljeförfarande gäller – den går inte att överklaga.

– Och det kan ju vara en nackdel med domstolsförfarande. Det går att överklaga och det kan ta flera år innan en dom har vunnit laga kraft. Men en skiljedom kan man få på kortare tid och då är det vad som gäller, säger hon.

Att det finns barriärer som står i vägen för privatpersoner att få sin sak prövad i rätten är något Katarina Jansson är väldigt medveten om.

– Det är ingen som har råd eller mod. Jag tror att det är ett hinder att ens gå till domstol, säger Katarina Jansson.

– Men om man har en lösning på nätet är det betydligt fler som kommer få sin sak prövad.

– Det sänker barriärerna att få en rättslig prövning över huvud taget, säger hon.

Därför är hon själv väldigt positiv till tekniska lösningar som utvecklar en konservativ bransch.

– Jag tror det är positivt för juristbranschen att vi får lov att ta till oss sådanan nyheter som vi kanske kan vara lite rädda för, vi tycker det är tryggare att göra på gamla beprövade sätt.

Men förändringar som hjälper människor att få tillgång till rättvisa välkomnar hon.

– Det är bra att det blir utveckling kring sätt att förenkla och förbättra.