Du och jag gör affärer som aldrig förr

Delningsekonomin bara växer och växer och privatpersoner gör fler och fler affärer med varandra på vardaglig basis. Vi köper saker av varandra (Blocket), vi lånar saker av varandra (Grannsaker), vi hyr ut våra lägenheter och hus (Qasa), vi lånar ut våra bilar (GoMore), och så vidare.

Det här är bara ett fåtal exempel på tjänster som förbättrar, förenklar och effektiviserar vår vardag, hjälper oss att spara tid och pengar och dessutom skapar ett mer hållbart samhälle genom att vår konsumtion av nya saker minskar.

Enligt en prognos från PwC förväntas delningsekonomin växa från en årlig omsättning på 213 miljarder kronor från 2014 till 2 740 miljarder kronor 2025. Enligt Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank och författare till boken "Sharing Economy, har Sverige en utmärkt position för att ligga i framkant i den kommande utvecklingen.

Delningsekonomin har onekligen förmågan att effektivisera vår ekonomi och skapa en massa nya jobb. Men när nya möjligheter uppstår och när drastiska förändringar sker i diverse branscher, uppstår även en hel del utmaningar.

  • Fler affärer på lägre värde = fler tvister som ej kan lösas: När vi som privatpersoner gör fler affärer sinsemellan, kommer antalet tvister på mindre belopp att öka. Vårt rättssystem är inte utformat för att hantera den här typen av tvister och många kommer därför att hamna i kläm. Inte nog med att belastningen på våra domstolar är tillräckligt hög redan, kommer det i princip att vara omöjligt för en privatperson att få sin sak prövad i en domstol, då det kommer ta för lång tid och kosta för mycket pengar. Nya lösningar som är specialiserade på att hantera tvister som uppstår i den här typen av transaktioner kommer att vara ett måste.

  • Lönedumpning och försämrade villkor för arbetstagare: När gamla branscher förändras och mellanhänder tas bort, har lagstiftningen svårt att hänga med. När tex. företag som Über och AirBnB vänder upp och ner på taxi- respektive hotellbranschen är det lätt att en snedvriden konkurrens uppstår. Den traditionella branschen måste förhålla sig till lagar och regler medan de nya aktörerna kan navigera smärtfritt igenom samma spindelnät och på så sätt dumpa både sina priser och löner. Enligt Anna Felländer har inte politikerna och regelverken hängt med delningsekonomins utveckling och efterlyser nu att delningsekonomin får ett eget juridiskt ramverk för att vi på bästa sätt kan undvika den här typen av negativa effekter.

  • Monopolsituationer: Delningsekonomin har också en tendens att skapa monopolsituationer, och kan i mångt och mycket anses vara en "winner takes it all"-marknad. Det kan vi se både vad gäller förmedlings-sajter som AirBnB till Classifieds som Blocket.se där en tydlig marknadsdominans finns. Anna Felländer menar på att det då inte längre handlar om delning av resurser utan att vinsterna istället hamnar i kapitalägarnas fickor.

Källa: http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/darfor-vaxer-delningsekonomin